लघु उधम बिकास कार्यक्रम


गरिबी निवारणको लागि लघु उधम बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति सिन्धुली र ओखलढुँगा जिल्लाहरुमा संचालित कार्यक्रमहरु