About Us


29 Feb, 2018

तिनपाटन र फिकल गाउपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम

यस आव २०७४/७५ मा सामूहिक सरोकार समाज सिन्धुलीले तिनपाटन र फिकल गाउपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमका झलकहरु24 May, 2019

लघु उधम बिकास कार्यक्रम

गरिबी निवारणको लागि लघु उधम बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति सिन्धुलीको आर्थिक सहयोग सामुहिक सरोकार समाज (CCS) सिन्धुलि र सहकार्य नेपालको आयोजनामा सुनकोशी, मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका संचालित कार्यक्रमहरु


8 July 2017

Receiving letter of appreciation

Receiving letter of appreciation from honorable MP Mohan Baral on behalf of Collective Concern Society (CCS) Sindhuli for contributing to make literate Sindhuli district. (8-July-2017)